Doelstellingen

Er zijn een aantal doelstellingen die de stichting nastreeft.

Projecten:
Lamento steunt kleinschalige, humanitaire projecten die duurzaam zijn in derde wereld landen.

  • Allereerst is voor ons de kleinschaligheid van belang: Het hele project kan hierdoor uit eigen kas worden gefinancierd, zonder dat er geld van derden moet worden toegevoegd.
  • Daarnaast steunen wij humanitaire projecten in derde wereldlanden, waardoor een groep direct profijt heeft van de steun.
  • Tot slot streven we naar een duurzaam karakter van een project om het praktische effect voor langere tijd te behouden.

100% regeling:
Alle binnengekomen gelden van Lamento worden rechtstreeks en volledig aan de goede doelen besteed. Alle overige kosten worden door C.S. Veritas betaald. Hier geldt dus een 100% regeling.
Lamento werkt op projectbasis: geld wordt per project ingezameld, zodat donateurs weten waaraan ze hun geld uitgeven.

Transparantie:
Donateurs worden altijd en volledig op de hoogte gehouden van de besteding van de gelden van Lamento. Daarnaast presenteert de stichting Lamento één keer per jaar hun jaarverslag op de algemene ledenvergadering van C.S. Veritas. Alle gelden van Lamento worden via directe contacten aan projecten besteed, zonder tussenkomst van externe organisaties.

Non-profit:
Stichting Lamento zal altijd commercieel onafhankelijk opereren, en zal bij de keuze van projecten geen onderscheid maken tussen godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.