2013/2014

Het college jaar 2013/2014 stond helemaal in teken van het 25e lustrum van Veritas. Tijdens dit jaar heeft Lamento de totale opbrengsten van alle activiteiten besteed aan één project. Uit vele opties is in december een keuze gemaakt voor de Macina foundation.

Macina is een Nederlandse stichting met als doel onderwijskundige hulp bieden aan kwetsbare families in Ghana. Lamento focust zich op het uitbreiden en professionaliseren van de computerschool in Kokrobite in Ghana. Op dit moment is de vraag naar computerlessen in Kokrobite enorm gestegen sinds de start van de school, terwijl de capaciteit van het huidige computerlokaal zeer beperkt is.

Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het brasgala en de veiling, hebben er tijdens de lustrumweek van 1 t/m 10 juli extra activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast is de opbrengst van het benefietconcert toegevoegd aan het bedrag wat naar Macina ging. We hebben tijdens dit lustrum jaar €6146,17 opgehaald!

Meer informatie over de Macina foundation vind je hier.

Macina