2015/2016

Het verenigingsjaar 2015 – 2016 is erg goed verlopen, er zijn 5 mooie activiteiten neergezet. Dit heeft geresulteerd in een totaal opbrengst van:

3035,64 euro

Dit mooie bedrag is aangevuld met het donateurenbestand tot:

4626,47 euro

Een stijging van ~700 euro ten opzichte van afgelopen jaar, ondanks dat er een activiteit minder is georganiseerd.

Lamento wilt bij deze dan ook alle leden bedanken die hieraan hebben bijgedragen!