2016/2017

Het verenigingsjaar 2016 – 2017 is erg goed verlopen, er zijn 5 mooie activiteiten neergezet. Dit heeft geresulteerd in een totaal opbrengst van:

X

Dit mooie bedrag is aangevuld met het donateurenbestand tot:

X

Een stijging van X ten opzichte van afgelopen jaar, ondanks dat er een activiteit minder is georganiseerd.

Lamento wilt bij deze dan ook alle leden bedanken die hieraan hebben bijgedragen!